Soukromá politika

Jakákoliv komunikace nebo materiál, které pošlete na adresu webové prezentace e-mailem nebo jiným způsobem obsahující data, dotazy, komentáře, návrhy, fotografie apod., nebudou považovány za utajené a osobní. Společnost Milwaukee Electric Tool nemůže zabránit získávání informací z této webové prezentace a proto můžete být v rámci této prezentace nebo mimo něj kontaktováni e-mailem nebo jiným způsobem společností Milwaukee Electric Tool nebo třetími stranami. Cokoliv odešlete do této webové prezentace, může být společností Milwaukee Electric Tool nebo z jejího pověření editováno, může nebo nemusí být umístěno na těchto stránkách s výhradními právy společnosti Milwaukee Electric Tool a může být použito společností Milwaukee Electric Tool nebo jejími pobočkami za jakýmkoliv účelem, včetně, avšak bez omezení pouze na reprodukci, zveřejnění, přenášení, publikování, vysílání a zasílání. Pošlete-li jakékoliv informace nebo komentáře do této webové prezentace, dáváte společnosti Milwaukee a jejím pobočkám nevýhradní, nehonorované, trvalé, neodvolatelné, a plně sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, modifikovat, adaptovat, publikovat, překládat, odvozovat, včetně, avšak bez omezení pouze na vývoj, výrobu a marketing výrobků používající tyto informace.

IP adresy, internetové prohlížeče, operační systémy, názvy domén
Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme si zaznamenat IP adresu vašeho počítače. IP adresa Vás neidentifikuje jako osobu, ale identifikuje Vašeho internetového poskytovatele služby. Další informace neidentifikující Vaši osobu, které můžeme zaregistrovat, zahrnují typ používaného internetového prohlížeče, typ používaného počítačového operačního systému a název domény webové stránky, z níž jste navštívili naši webovou stránku. Tyto informace se shromažďují za účelem získání všeobecných demografických informací, jako například geografická poloha návštěvníků a délka jejich pobývaní na naší webové stránce. Shromažďování tohoto druhu informací nám umožňuje spravovat naši webovou stránku, rozpoznat a definovat problémy serveru, analyzovat trendy a statistiky a poskytovat lepší služby zákazníkům.

Cookies
Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme do Vašeho počítače poslat „cookies" (takzvané „balíčky“). „Cookie“ je malý textový soubor nebo údaj, které Vámi navštívená webová stránka může umístit nebo uložit do Vašeho počítače. „Cookie“ jako taková neobsahuje žádné informace o osobních datech uživatele. Pokud nám však informace o Vašich osobních datech (například při registraci pro službu poskytovanou prostřednictvím internetu nebo při uvedení hesla, které jsme Vám poskytli) sdělíte, takové informace se mohou vztahovat k datům uloženým v „cookie“. Existují dva typy „cookie“. První typ ukládá soubor na delší časové období do Vašeho počítače a může ve Vašem počítači zůstat i po jeho vypnutí. Takový druh „cookie“ lze například použít k tomu, aby upozornil návštěvníka na informace, které byly na webové stránce aktualizované od jeho poslední návštěvy webové stránky. Druhý typ „cookie“ se jmenuje „session cookie." Během návštěvy webové stránky se „session cookies“ ukládají do paměti Vašeho počítače pouze dočasně. Může to být například za účelem sledování jazyka, který jste si zvolili na webové stránce. „Session cookies“ se ve Vašem počítači neuchovávají na dlouhou dobu, protože zmizí ihned po zavření Vašeho webového prohlížeče. Při shromažďovaní a zpracovávaní informací získaných prostřednictvím „cookies“ můžeme také využívat pomoc třetích stran. „Cookies“ můžeme používat z různých důvodů, například:
  • sestavení anonymní statistiky týkající se typů a trendů prohlížení; analýza prodejních údajů;
  • provádění marketingového průzkumu;
  • úprava obsahu webové stránky podle požadavků uživatelů anebo úprava funkcí webové stránky;
  • poskytování pomoci nebo sledování návštěv webové stránky uživateli při určitých službách poskytovaných prostřednictvím internetu;
  • umožnění uživatelům s hesly opětovně vstoupit do určitých webových stránek bez nutnosti znovu psát dříve napsanou informaci.

Jak se vyhnout „Cookies“
U většiny internetových prohlížečů můžete nastavit prohlížeč tak, aby „cookies“ zablokoval, vymazal je z harddisku Vašeho počítače anebo Vás upozornil, že webová stránka obsahuje „cookie“ ještě před jejím uložením. Chcete-li se dozvědět o těchto funkcích více, podívejte se, prosím, do návodu k použití prohlížeče nebo do nápovědy. Zároveň Vás upozorňujeme, že některé z našich webových stránek nemusí bez použití „cookies“ řádně fungovat.

Spojení s webovými stránkami třetích stran
Některé naše webové stránky mohou mít spojení s webovými stránkami třetích stran. Prosím vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobnosti, obsah nebo jednání jiných webových stránek nebo jejich vlastníků či operátorů.